اجتماعی و اخلاقی

1 ـ جشن و عيد گرفتن 2ـ تبريك و تهنيت 3 ـ ديد و بازديد 4 ـ افطارى دادن 5 ـ صدقه دادن 6 ـ انجام كارهاى شايسته روز عيد 1 ـ جشن و عيد گرفتن در احاديث زيادى، غدير، روز عيد و بلكه بهترين عيد اسلامى دانسته شده است و شايسته است كه مردم آن روز را عيد بگيرند و جشن بر پا نمايند. امام صادق(علیه السلام) فرمود: