سیاسی

1 ـ تبرّى جستن از ستمگر 2 ـ ديدار با رهبرى و بيعت 3 ـ اجتماع و اتحاد 1 ـ تبرّى جستن از ستمگر در حديثى كه مرحوم كلينى و ديگران درباره روزه روز غدير از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده اند، چنين آمده است: تصومه يا حسن و تكثر الصلاة على محمد وآله وتبرّء الى اللّه ممن ظلمهم.1