عبادی

1 ـ نماز 2 ـ روزه 3 ـ دعا در شب و روز غدير 4 ـ ياد خدا و پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) 5 ـ درود و صلوات بر پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) 6 ـ غسل 7 ـ حمد و ستايش پروردگار و سپاس او 8 ـ زيارت اميرالمؤمنين علیه السلام 9 ـ تعويذ 10 ـ عبادت نماز نماز عید غدير در شب و روز و نيز نماز مسجد غدير، در روايات وارد شده است كه نمونه اى از روايات آن بيان مى گردد: