محتوای خطابه

مقدمه: مطالبی که در این بخش تحت 21 عنوان ذکر می شود از متنِ کامل و مقابله شده خطبه غدیر استخراج شده است. قبلاً، تذکر چهار نکته لازم به نظر می رسد: 1. موضوعاتی که در نظر گرفته شده مربوط به مطالب مهم خطبه و آنچه مربوط به موضوع اصلی خطبه بوده و پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن تکیه داشته اند می باشد، و اگر همه مطالب خطبه در نظر گرفته شود می توان فهرست موضوعی مفصل تری ارائه داد. 2. برای اختصار، عباراتِ خطبه با کمی تلخیص آورده شده است. طالبین می توانند با مراجعه به متن خطبه به اصل عبارت دست یابند. 3. در آخر هر عبارت(داخل پرانتز) شماره یکی از یازده بخش خطبه که جمله مزبور در آن است به عنوان آدرس ذکر گردیده که شامل متن و پاورقی در متن کامل خطبه است. 4. عناوین به شرح زیر است: 1. توحيد 2. نبوت پيامبر صلی الله علیه و آله 3. ولايت على بن ابى طالب علیه السلام 4. ذكر دوازده امام معصوم علیهم السلام 5. فضائل اهل بيت علیهم السلام 6. فضائل اميرالمؤمنين علیه السلام 7. لقب اميرالمؤمنين علیه السلام 8. علم اهل بيت علیهم السلام 9. حضرت مهدى علیه السلام 10. محبين و شيعيان اهل بيت علیهم السلام 11. دشمنان اهل بيت علیهم السلام 12. اتمام حجت 13. امامان ضلالت و گمراهى 14. بيعت 15. قرآن 16. تفسير قرآن 17. حلال و حرام 18. نماز و زكات 19. حج و عمره 20. امر به معروف و نهى از منكر 21. قيامت و معاد