آیات 92 - 95 سوره حجر

قبل از واقعه غدیر، دستور غیر علنی خداوند برای تعیین جانشینی علی (علیه السلام) به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) داده شد. با رسیدن این خبر به منافقین، آنها نقشه قتل پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) کشیدند. در این لحظه جبرئیل با این آیات نازل شد: به پروردگارت سوگند، (درقیامت) از همه آنها سوأل خواهیم کرد(92) از آنچه عمل می¬کردند!(93)آنچه را مأموریت داری، آشکارا بیان کن؛ و از مشرکان روی گردان (و به آنها اعتناء نکن)(94) ما شر استهزاء کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد(95)