آیه 1 و 2 سوره معارج

آیات 1 و2 معارج معروف به «سأل سائل» است که بيانگر معجزه اي است که در غدیر خم اتفاق افتاده و همگان شاهد و ناظر آن بوده اند و ميتواند اتمام حجت بر امامت و ولايت خاصه ي اميرالمومنين علي عليه السلام باشد. ما در این جا با مراجعه به تفاسیر اسلام( شیعه) و اهل سنت(عامه) آيات ثلاث را بررسي كرديم.