تفسير اثنا عشری

تفسير اثنا عشری، ج‏3 ، ص 15   الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ‏: امروز و آنچه متصل به آن است از تفسير اثنا عشرى، ج‏3، ص 16 ازمنه آتيه، نااميد شدند كافران از ابطال دين و رجوع شما به دين ايشان به تحليل اين خبائث و غير آن و يا از آنكه غالب گردانند شما را بر تحليل آن. و گويند مراد «اليوم» روز نزول آيه است، چه در روايت آمده كه نزول اين آيه بعد از عصر روز جمعه در عرفات در حجة الوداع‏ «1» بود.