خلاصه منهج

خلاصة المنهج، ج‏1 ، ص  368    الْيَوْمَ‏ امروز كه اين آيه نازل شده در باب تحريم افعال قبيحه كفار يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا نااميد شدند كافران‏ مِنْ دِينِكُمْ‏ از باطل گردانيدن دين شما بدين ايشان بتحليل از خباثت و غير آن‏ فَلا تَخْشَوْهُمْ‏ پس مترسيد از فتنه ايشان و از غلبه ايشان بر شما وَ اخْشَوْنِ‏ و بترسيد از من و خالص گردانيد خشيت را براى من در ارتكاب مامورات و اجتناب از منهيات. مرويست كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در روز جمعه خطبه خواند و در آن مجلس جمعه بسيار حاضر بودند.