گفتمان

در بخش مناظرات غدیر قسمت هائی از گفتگوها و مناظرات علمای اهل سنت و دانشمندان شیعه از کتاب المراجعات وشهابی در شب(خلاصه کتاب شبهای پیشاور)که با موضوع غدیر وجانشینی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مربوط می باشد،و همچنین مناظرات دیگری که بین صحابه با یکدیگر یا باامامان معصوم انجام شده انتخاب گردیده و در سه بخش به نظر علاقه مندان می رسد.