همکاری در انجمن ادبی غدیر

با تائیدات الهی،ارواح پاک و ضمیرهای روشن را دعوت می کنیم تا ولایت پاکترین و روشن ترین نغمه خلقت را، بسرایند.
برآن شدیم که در فضای مجازی ،محفلی ادبی شکل گیرد تا هرکس، در هر نقطه خاک،  بتواند به ساحت مولای ادب، امیرالمؤمنین علیه السلام عرض ادب کرده وتا افلاک خامه کشد.
سرمه چشمانمان رنگ قلم های ولایت رنگ است که با تکمیل فرم ذیل امید می رود چشم انتظاری، پاسخی در خور یابد.