آیه 3، سوره مائده: مواهب عليه

مواهب عليه، ص 227

مى‏ گويند الْيَوْمَ‏ امروز كه روز جمعه است و يا عرفه‏ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا نااميد شدند كافران‏ مِنْ دِينِكُمْ‏ از بطلان دين شما يا از رجوع شما بدين ايشان‏ فَلا تَخْشَوْهُمْ‏ پس مترسيد از فتنه ايشان‏ وَ اخْشَوْنِ‏ و بترسيد از من اين آيت نماز ديگر روز عرفه در حجة الوداع فرود آمد و آن حضرت بر ناقه عضباء سوار بود.

و بعد از نزول اين آيت هشتاد و يك روز بزيست‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ‏ امروز كامل گردانيدم براى شما دِينِكُمْ‏ دين شما را كه ديگر احكام او را رقم نسخ نخواهد بود وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ‏ و تمام كردم بر شما نِعْمَتِي‏ نعمت خود را كه حج گذاريد ايمن و مطمئن باشيد و هيچ مشركى با شما حج نگذارد وَ رَضِيتُ‏ و اختيار كردم‏ لَكُمُ الْإِسْلامَ‏ براى شما اسلام را دِيناً دينى كه پاكيزه ‏تر از همه دينهاست.‏ 

نسخه شناسی

درباره مولف

کتاب شناسی

منابع: 

كاشفى سبزوارى حسين بن على‏، مواهب عليه، تحقيق: سيد محمد رضا جلالى نائينى،تهران‏، سازمان چاپ وانتشارات اقبال، 1369 ش، چاپ اول‏، ص227