ابو بشر محمّد بن احمد دولابى

دولاب قريه‏ايست در( رى) و قريه ديگر بهمين نام در اهواز است و موضع ديگر نيز بهمين نام در بغداد است- در سال 224 ولادت يافته و در 320 درگذشته، بطوريكه ابن خلكان در جلد 2 تاريخش ص 85 قيد نموده، روايت نامبرده مورد اعتماد است، حديث او در ص 54 و 65 هر دو باسناد صحيح و رجال ثقه، ذكر شد.