ابو زينب بن عوف الانصارى

ابو زينب بن عوف الانصارى- لفظ روايت او در جلد 3 «أسد الغابه» ص 307 و در جلد 5 ص 205 و در جلد 3 «الاصابه» ص 408 از اصبغ بن نباته و در جلد 4 ص 80 از «حديث الولايه» ابن عقده- از طريق على بن حسن عبدى از سعد اسكاف از اصبغ نقل شده و حديث مناشده (سوگند دادن)- أمير المؤمنين عليه السّلام را بحديث غدير خم در روز رحبه نيز ذكر نموده كه از جمله كسانيكه ضمن مناشده گواهى بآن داده‏اند ابو زينب را نامبرده است و قريبا لفظ حديث را ملاحظه خواهيد فرمود انشاء اللّه تعالى.