ابو على- احمد بن محمّد بن يعقوب

ملقّب به (مسكويه) صاحب كتاب «التجارب» متوفاى 421، ابو حيّان در جلد 1 «الامتاع» صفحه 35 و ياقوت در جلد 5 «معجم الادباء» صفحه 5- 19 و ابن شاكر در جلد 2 «الوافي بالوفيات» ص 269 و غير آنها او را ستوده‏اند، نامبرده حديث غدير خم را در «نديم الفريد» روايت نموده كه لفظ او در احتجاج مأمون خليفه عباسى بر فقهاء بحديث غدير خواهد آمد.