ابو عمرو، احمد بن عبد ربّه قرطبى

متوفاى 328، ابن خلكان در جلد 1 تاريخش ص 34 شرح حال او را ثبت و گفته: نامبرده از علمائى است كه داراى محفوظات بسيار و اطلاع زياد بر اخبار مردم بوده و كتاب «العقد الفريد» را كه از كتب سودمند است، او تصنيف نموده، نامبرده در جلد 2 كتاب خود «عقد الفريد» ص 275 چنين نگاشته: على عليه السّلام در سن پانزده سالگى اسلام آورد و او اولين كسى است كه شهادت بوحدانيت خداوند و رسالت محمّد صلّى اللّه عليه و آله داد، و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه و روايت از او در داستان احتجاج مأمون بر چهل تن از فقهاء باحاديثى كه از جمله آن حديث غدير است، خواهد آمد.