ابو فضاله انصارى

ابو فضاله انصارى- نامبرده از اهل بدر است و در جنگ صفين با أمير المؤمنين على عليه السّلام بوده و كشته شده است اين شخص در روايت اصبغ بن نباته كه در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 و جلد 5 «حديث الولايه» ص 205 ثبت شده از جمله كسانى است كه در روز رحبه براى على عليه السّلام بحديث غدير شهادت داده است و قاضى بهلول بهجت در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 او را در شمار راويان حديث غدير ذكر نموده است.