ابو يعلى انصارى

ابو يعلى انصارى (گفته شده كه نامبرده در سال 37 در صفّين كشته شده) لفظ او بطور مسند در ص 35 از كتاب «المناقب» خوارزمى باسناد از ثوير بن ابى فاخته از عبد الرّحمن بن ابى ليلى از پدرش چنين مندرج است: پدرم گفت: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در روز خيبر پرچم را بعلى بن ابى طالب عليه السّلام داد و خداى تعالى خيبر را بدست على عليه السّلام گشود- و در روز غدير خم او را بپا داشت و بمردم اعلام فرمود كه او (يعنى على عليه السّلام) مولاى هر مرد و زن از اهل ايمان خواهد بود؛ و ابن عقده حديث غدير را باسناد خود در «حديث الولايه» و سيوطى در «تاريخ الخلفاء» ص 114 و سمهودى در «جواهر العقدين» از ابو ليلى مذكور نقل نموده‏اند.