استاد احمد زكى عدوى- مصرى

رئيس قسمت تصحيح در- دار الكتب المصريّه- نامبرده بوسيله حواشى كه در كتب متعدده دارد، آثار گرانبها و جاودانى از خود گذارده، نامبرده در حواشى «الاغانى» جلد 7 ص 363 از چاپ اخير داستان غدير را ذكر نموده است.