امام مجتبى حضرت حسن السبط صلوات اللّه عليه

امام مجتبى حضرت حسن السبط صلوات اللّه عليه- ابن عقده باسناد خود در «حديث الولايه» و جعابى در «نخب» حديث غدير را از آن جناب روايت نموده‏اند و خوارزمى آنحضرت را در شمار راوايان حديث غدير ذكر كرده.