حافظ- احمد بن حسين بن على- ابو بكر بيهقى

در سال 458 در سن 74 سالگى وفات يافته، اكثر از باب تذكره و تاريخ، شرح حال او را ذكر كرده‏اند، سبكى در جلد 3 «طبقات» ص 3 گويد: امام بيهقى- يكى از ائمّه مسلمين و راهنمايان اهل ايمان و دعوت كننده‏گان بسوى حبل اللّه متين بوده، فقيهى است بزرگوار، حافظى است كبير، اصوليى است برجسته و جامع، زاهدى است با ورع، بنده خالصى است براى خداوند، كه قيام بيارى مذهب از اصول و فروع نموده، كوهى است از كوههاى علم، و ابن اثير در جلد 10 «كامل» ص 20 گويد: نامبرده در حديث و فقه بر مذهب شافعى پيشوا بوده، و در اين رشته‏ها مصنفات متعددى دارد، يكى از آنها سنن كبراى او است مشتمل برده مجلد و غير آن از تصنيف‏هاى پسنديده او، نامبرده موصوف به عفّت و زهد بود، حديث او در صفحات 46 و 47 و 71 و 97، باسنادى كه عدّه‏اى از آنها صحيح است، گذشت و روايت او در حديث روزه غدير باسناد صحيح كه رجال آن ثقه هستند خواهد آمد كه در آن موضوع نزول آيه اكمال نيز ذكر شده.