حافظ- حسن بن ابراهيم بن حسين- ابو محمّد مصرى

 مشهور به (ابن زولاق) (در سال 387 در سنّ 81 سالگى وفات يافته)، ابن خلكان در جلد 1 تاريخش ص 146 و ابن كثير در جلد 11 (البداية و النهايه» ص 321 شرح حال او را ثبت كرده‏اند، نامبرده بطوريكه مقريزى در جلد 2 «خطط» ص 222 متعرض است حديث غدير را در تاريخ خود روايت نموده است.