حافظ- يوسف بن موسى- ابو يعقوب قطان كوفي

متوفاى 253، شرح حال او را خطيب در جلد 14 تاريخ خود ص 304 ثبت نموده و گفته: گروهى از ائمّه حديث نامبرده را توثيق نموده‏اند و بخارى در صحيح خود بحديث او استدلال نموده، روايت او در حديث مناشده، بلفظ زيد بن يثيع بطريق صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند خواهد آمد.