جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

معرفی اهل البیت علیهم السلام

اهل البیت عَلَيْهِمُ السَّلام ، دعوت کنندگان به توحید و بندگی خدا هستند. این دعوت را با تمام وجود (گفتار و رفتار) انجام می دهند. آنها نمونه ی اجرای به تمام معنی اسلام هستند، لذا معصوم می باشند و هیچ گونه گناه، خطا در امر و نهی و گزینش برتر، در آنها راه ندارد. سمبل به تمام معنی طهارت هستند و تنها نمونه های تحقق این اراده ی الهی در عالم وجودند. اولین آنها آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صَلَّي اللهُ عليهِ وَآلِه می باشند که خداوند در مورد ایشان فرمود آنچه می گوید را بگیرید و فرمود که از او اطاعت نمایید  .  حجت های معصومش - اهل البیت عَلَيْهِمُ السَّلام - را به صفت معرفی کرد، پیامبرش را مامور ابلاغ نام ایشان کرد و مردم را موظف به اطاعت آنها کرد. از قرآن جدا ناپذیرند و آن می کنند و آن می گویند که خدا می خواهد.  عبارتند از اولین آنها حضرت محمد مصطفی صَلَّي اللهُ عليهِ وَآلِه پیامبر اسلام و سپس حضرت علی بن ابیطالب عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت فاطمه الزهرا عَلَيْهِاالسَّلام ،حضرت حسن بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت حسین بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن الحسین عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت محمد بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت جعفر بن محمد عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت موسی بن جعفر عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن موسی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت محمد بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت علی بن محمد عَلَيْهِ السَّلام ، حضرت حسن بن علی عَلَيْهِ السَّلام ، آخرین آنها امام حيّ، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر کس از آنها دور شد از اسلام دور شده است و هر کس منکر آنها شد منکر اسلام است و هر کس از آنها تبعیت نکرد، دل به خدا نسپرده است.