جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

مقدمه

داستان بزرگ و مهمّ واقعه غدير خم، داستان دعوت خدائى است، داستان ولايت كبرى است، داستان آراستن و كامل ساختن دين و تمام نمودن نعمت و خشنودى پروردگار است.
این ماجرای تاریخی، با اسناد متعدد در منابع بسیاری نقل شده است و از محکمترین اسناد تاریخ اسلام است و نتیجه آن یکی از متفن ترین فرازهای اعتقادی مسلمانان است.
در این بخش اسماء و راویان حدیث غدیر از صحابه و تابعین و مؤلفین مشهور در چهارده قرن و همچنین منابع این واقعه تاریخی در منابع شیعه و سنی  بیان گردیده است.