مهدویت در غدیر(نوشته: محمدباقر انصاری، منبع: کتاب اسرار غدیر)

در خطبه ى غدير، درباره ى حضرت بقية اللَّه الأعظم حجة بن الحسن المهدى صلوات اللَّه عليه و عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف و جعلنا من اعوانه و انصاره توجه خاصى شده است.
اخبار از مهدى موعود براى آن مردمى كه قبول ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام برايشان سنگين بود، بيانگرِ آينده نگرى اسلام و برنامه ى بلند مدت دين الهى براى مسلمين است.

اگر مسلمينِ آن روز على بن ابى طالب عليه السلام را نپذيرفتند، ولى حقايق در طول زمان براى نسلها روشن شد، و از آنجا كه كارهابه دست خداوند است روزى امر اهل بيت عليهم السلام ظاهر خواهد شد. آن روز، جهان به دست جانشينان واقعى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله سپرده مى شود، و انتقامِ آنچه در طول قرنها بر ايشان رفته است گرفته خواهد شد.
لازم به تذكر است كه اعلامِ اين مطالب در غدير، يك پيشگويى و اخبار از غيب نيز به شمار مى آيد.
در خطبه ى غدير، 25 جمله در باره ى حضرت مهدى عليه السلام آمده است كه آنها را تحت 6 عنوان مى توان خلاصه كرد:
الف: بشارت به او؛ در اين باره مى فرمايد:
او كسى است كه همه ى پيشينيان به آمدن او بشارت داده اند.
ب: خاتميت او؛ در اين باره به دو جنبه ى مهم اشاره شده است:
1. اينكه امامت در امامانِ تعيين شده اتصال دارد و منقطع نمى گردد تا به دست خاتم و آخرين آنان كه حضرت مهدى عليه السلام است برسد.
2. آن حضرت تا روز قيامت به عنوان حجت خدا باقى خواهد ماند و بعد از او حجتى نيست.
ج: مقام و منزلت او. در اين باره دو جهت ذكر شده است:
1. فضائل و مناقب او:
- او انتخاب شده ى خداوند و هدايت يافته و كمك شده است.
- نور از جانب خداوند در او قرار داده شده و نورى نيست مگر با او، و حقى نيست جز با او.
2. مقام و شأن اجتماعى او:
- او ولى خدا در زمين و حكم كننده ى او در ميان خلق است.
- كارها به او سپرده شده، و او امين خداوند بر سر و آشكار اوست.
- او يارى كننده ى دين خدا است.
- او هر صاحب فضلى را به قدر فضلش و هر صاحب جهلى را به قدر جهلش نشانه مى دهد.
د: علم او؛ در اين باره به دو جهت اساسى اشاره شده است:
1. او وارث هر علمى است و علمش به همه چيز احاطه دارد.
2. علم او به درياى عميق علم الهى اتصال دارد.
ه: قيام او؛ در دو مورد از خطبه ى غدير كلمه ى ''القائم المهدى'' بكار رفته و بعد از آن به قدرت مطلقه و تمام عيار حضرت بقية اللَّه الأعظم ارواحنا فداه اشاره شده است كه از جانب الهى به او عطا گرديده است و هيچ قدرتى طاقت برابرى با او را ندارد. در اين باره سه جنبه ذكر شده است:
1. كسى بر او غالب نمى شود، و كسى عليه او كمك نمى شود، و او همه ى قلعه هاى محكم را فتح مى كند.
2. او بر همه ى اديان و بر همه ى گروههاى شرك غالب مى شود، و آنان را هدايت مى كند و يا به قتل مى رساند.
3. خداوند همه ى آباديها و شهرهاى جهان را در اثر تكذيبشان تا روز قيامت هلاك مى كند، و آنها را تحت تصرف حضرت مهدى عليه السلام در مى آورد.
و: انتقام او؛ در خطبه ى غدير تأكيدى است بر اينكه اگر چه حق اهل بيت عليهم السلام و شيعيانشان توسط ظالمين پايمال مى شود، ولى منتقمى خواهد آمد و گذشته از عذاب اُخروى، در همين جهان دل دوستان را با گرفتن انتقام مسرور خواهد كرد. اين نكته در قالب سه جمله آمده است:
1. او حق خداوند و هر حقى كه به اهل بيت عليهم السلام مرتبط شود خواهد گرفت.
2. او انتقام هر خون به ناحق ريخته از اولياء خدا را خواهد گرفت.
3. او از تمام ظالمان عالم انتقام خواهد گرفت.