آيات الغدير

اطلاعات کتاب
نویسنده: 
علی حسيني ميلاني
موضوعات: 
غدير خم
ناشر: 
مركز حقايق اسلامي
زبان: 
عربی
مذهب: 
شیعه