اگر غدیر نبود

اگر غدیر نبود
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
احسان پور،اسماعیل
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

نویسنده کتاب در جستجوی این پرسش است که اگر غدیر نبود چه اتفاقی می افتاد، و در جستجوی پاسخ بدین پرسش دو منظر را مطرح می کند:

الف – نگاهی مو شکافانه به غدیر و بررسی آثار حیات بخش آن در تاریخ آغازین اسلام

ب- نگاهی پرسش گرانه در پاسخ به این که اگر غدیر نبود بعد از پیامبر (ص) چه روی می داد.

منبع: انتشارات دلیل ما