بلندترین داستان غدیر

بلندترین داستان غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمدرضا انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

یک جوان کنجکاو ایرانی در شهر مدائن به محضر صحابی گرانقدر پیامبر (ص) به نام حذیفه یمانی می رسد. حذیفه به فرمان امیرالمومنین (ع) حاکم مدائن است و اکنون این جوان پس از 25 سال حکومتِ سه خلیفه اول، با پرسش در مورد «امیرالمومنین حقیقی» سوالاتی را مطرح می کند که حذیفه را به سخن وا  می دارد و حذیفه بلندترین و کامل ترین داستان واقعه غدیر را با ذکر جزئیات بسیاری نقل می کند. ذکر اسناد و مدارک این روایت و همچنین روایت های دیگر در پانویس و ادامه داستان پس از روز غدیر تا شهادت آن جوان در جنگ جمل از امتیازات کتاب به شمار می رود.

منبع: انتشارات دلیل ما