بیعه الغدیر

بیعه الغدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

ترجمه کتاب «گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر» به زبان عربی است که داستان کامل غدیر را با تمام زوایای آن به تصویر کشیده است.

منبع: انتشارات دلیل ما