حدیث مهر در بلور شعر

حدیث مهر در بلور شعر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
عیسی ثاقب بخشایش
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

گزارش منظوم از واقعه و خطبه‌ غدیر است. در این مجموعه پس از اشاراتی مختصر به مقدمات واقعه غدیر به زبان شعر ، متن خطبه به همراه ترجمه نثر و ترجمه منظوم آن در یازده بخش - بر اساس کتاب اسرار غدیر – تنظیم شده است . پس از پایان خطبه به ادامه ماجرای غدیر و چگونگی بیعت مردم با علی (ع)‌ اشاره ای شده است . شعر ها در قالب بندی مثنوی سروده شده  و از روانی و شیوایی دلپذیری بهره برده است .

منبع: انتشارات دلیل ما