خطابه غدیر در آینه اسناد

خطابه غدیر در آینه اسناد
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

کتاب حاضر دربرگیرنده متن سخنانی است که پیامبر بزرگ اسلام در اجتماع عظیم مسلمانانی که از حج خانه خدا باز می گشتند، به فرمان خدا بازگو فرمود. علاوه بر تشریح واقعه غدیر و متن کامل " خطبه غدیر " و ترجمه فارسی آن، اسناد و منابع خطبه غدیر و نیز مدارک حدیث غدیر و نیز راویان حدیث غدیر از صحابه و تابعین و همچنین مولفین مشهور غدیر در چهارده قرن به علاوه کتابهای شیعه و سنی که به طور مفصل و مختصر و یا قسمتهایی از واقعه را نقل کرده اند پایان بخش این کتاب است. مطالعه این کتاب باعث خواهد شد که خوانندگان آن با اطمینان از اسناد محکم غدیر " حقایق آن را در خطابه بلندش جستجو " کنند.

منبع: انتشارات دلیل ما