دفترخاطرات سرزمين غدير

دفترخاطرات سرزمين غدير
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمدرضا انصاري
ناشر: 
انتشارات دليل ما

این بار سرزمین غدیر روای ماجرای اعلام ولایت امیرالمومنین (ع) در غدیر خم تا ساخته شدن مسجد غدیر و تخریب آن از سوی دشمنان است که درصدد محو نام غدیر هستند . ترتیب بیان داستان هابه ترتیب زمانی اتفاقات تاریخ است و اصل و محتوای داستان ها به طور کامل حفظ شده است . آغاز کتاب با توضیحاتی در مورد جغرافیای غدیر و علت انتخاب این محل از طرف خدا و رسول خداست و سپس خواننده در آغاز دفتر خاطرات به همراه راوی داستان به 1400 سال پیش باز می گردد تا شاهد مهم ترین اتفاق در اسلام باشد . نویسندة کتاب تمامی اتفاقات رخ داده ، جزئیات تجمع در غدیر ، خطابة پیامبر (ص) ، برخی از فراز های خطبه ، بیعت با امیرالمومنین (ع) ، توطئه های دشمنان . آثار وضعی این اعلام در همان زمان در طول تاریخ و ... را ذکر می کند سپس به اتفاقات پس از بیعت تا کنون را به صورت خلاصه و همگی از زبان سرزمین غدیر بازمی گوید نوآوری در شیوة بیان واقعة غدیر و شرح اتفاقات غدیر به زبان ادبیات داستانی ، از امتیازات  کتاب به شمار می رود .

منبع: انتشارات دلیل ما