طرق حدیث الغدیر بروایه ابن عساکر

طرق حدیث الغدیر بروایه ابن عساکر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
امیر تقدمی معصومی
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

جمع آوری اسناد حدیث غدیر از صحابه پیامبر (ص) به روایت ابن عساکر مورخ بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب «تاریخ دمشق» است که در تواتر اسناد غدیر سند معتبری است.

منبع: انتشارات دلیل ما