عطر یاد او

عطر یاد او
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
امیر قیطاسیان
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

متنی منثور و ادیبانه و مختصر درباره حادثه غدیر و عظمت و جایگاه تاریخی عقیدتی این پدیده است.
نویسنده از عصر غمزده ای یاد می کند که سرآغاز فاصله میان امت و غدیر شد. نویسنده با ثبت و خلق عباراتی کوتاه، با صاحب غدیر علی بن ابی طالب (ع) مناجات می کند و او را شفیع و همنوای دردها و سختی ها و رنج های بشری قرار می دهد. این متن ادیبانه و کوتاه مستند است به آیات و روایاتی در شان و عظمت مقام امیرمومنان (ع) و شیرینی و عطر یاد او، تا این که زندگی در معنویتی عظیم به سرمنزل مقصود برسد.

منبع: انتشارات دلیل ما