غدیر از زبان مولی

غدیر از زبان مولی
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

این کتاب به جمع آوری سخنان و اتمام حجت های صاحب غدیر یعنی امیرالمومنین (ع) درباره غدیر پرداخته است و با تحلیل گونه ای درباره هر یک، جهت گیری آن را در راستای تبلیغ غدیر بیان فرموده است. مسیر این اتمام حجت ها از اولین روزهای رحلت پیامبر (ص) آغاز می شود و در سخت ترین شرایط بیعت اجباری حضرت خود را نشان می دهد و در طول 25 سال خانه نشینی ایشان ادامه دارد و روزگار پنج ساله حکومت حضرت چه در مدینه و چه در کوفه و چه در بصره و و چه در میدان های جنگ تحقق می یابد. به عنوان پیشینه فکری محیط و زمینه هر یک از این موارد به تصویر کشیده شده تا موقعیت و اهمیت غدیر از زبان مولی علی (ع) معلوم باشد.

منبع: انتشارات دلیل ما