غدیر در امواج - چهارده قرن با غدیر

غدیر در امواج - چهارده قرن با غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

تاریخچه مفصل پیامدها و نتایج واقعه غدیر از قرن اول هجری تا قرن پانزدهم.
نویسنده این کتاب تشکیل غدیر را نوعی صف آرایی و آماده سازی اهل بیت و یاران پیامبر (ص) در طول تاریخ می داند که پیش از تعرض آشکار دشمنان، به ابراز وجود و سدسازی علیه آنان اقدام نموده است و بدین وسیله همه عالمیان را در مقابل توطئه کنندگان نابودی اسلام واقعی در بستر شیعه مسلح نموده است. تاریخچه علمی متن و سند حدیث غدیر، کتاب های مربوط به غدیر، متن اشعار دعاها و زیارات که هر کدام گویای تثبیت این واقعه است، بخش های دیگری از این کتاب را تشکیل می دهد و بالاخره مطالبی خواندنی در مورد مسجد غدیر که هم اکنون تنها زمینی در بیابان از آن باقی است مطالبی درباره سیر آن زمین و چشمه غدیر، و صفحاتی اندک درباره عید و جشن غدیر مباحث پایانی کتاب است.

منبع: انتشارات دلیل ما