غدیر در امواج - ژرفای غدیر

غدیر در امواج - ژرفای غدیر
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

ریشه یابی اعتقادی تاریخی غدیر با تحلیلی نو در ابعاد مختلف واقعه غدیر برای نسل جدید، روش متفاوت این کتاب با دیگر کتاب ها در موضوع تحلیل غدیر است. ابعاد تاریخی غدیر، برنامه های سه روزه پیامبر (ص)، ظرافت های این مراسم، پرده برداری و تحلیل نقشه های دشمنان و موشکافی تحرکات آنان بر ضد ولایت، بخش هایی از این کتاب است. نویسنده بر این باور است که تمام دستورات پیامبر (ص) و تمامی فرمایشات ایشان و امور اجرا شده در تثبیت نظام ولایت علی (ع) و جلوگیری از به ثمر نشستن توطئه منافقان در غدیر  و آینده اسلام، نشان دهنده اهمیت این واقعه در زنده نگه داشتن اسلام است. بخش پایانی کتاب در برگیرنده فرمایشاتی از امیرالمومنین (ع) درباره غدیر در قالب استدلال، احتجاج و ارث است.مطالعه این کتاب تفکر انسان را به لایه های تو در تو و ژرفای این واقعه تاریخی- عقیدتی اسلام وارد می کند.

منبع: انتشارات دلیل ما