غدیر کجاست؟

غدیر کجاست؟
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمد باقر انصاری
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

عظیم ترین اجتماع بشری در تاریخ انبیاء برای ابلاغ مهمترین پیام الهی به بشریت، در بیابانی وسیع کنار برکه آبی زیر پنج درخت کهنسال رقم خورد. در عرب برکه یا آبگیری که پس از عبور سیل و بارندگی تا مدتی پرآب می ماند «غدیر» نامیده می¬شود و آبگیری که واقعه  ابلاغ رسالت آخرین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن اتفاق افتاد به نام سرزمین خم به «غدیر خم» معروف شد کتاب حاضر تاریخ و جغرافیای سرزمین « غدیر خم» را به تفصیل بیان می¬دارد تا ورود غدیر به جغرافیای اسلام را برای همگان توضیح دهد.تلاش دشمنان غدیر در نابودی آثار معنوی واقه غدیر و نابودی آثار مادی و ظاهری آن از جمله تخریب مسجد غدیر به دست حاکمان اولیه تاریخ اسلام و انهدام آن در قرن چهاردهم برای آخرین بار، نشان دهنده اهمیت موضوع و چگونگی تلاش مخالفان در نابودی تاریخ و جغرافیای غدیر است.

منبع: انتشارات دلیل ما