به مناسبت عيد سعيد غدير خُم

به مناسبت عيد سعيد غدير خُم

از خُم رسيده مژده كه جشن ولايت است
لبريز خم ز باده لطف و عنايت است
خُمِ خانه ولايت مولا گشوده شد
ساقى ز جاى خيز كه وقت سقايت است
در صحنه غدير به فرمان كبريا
در اهتراز پرچم شاه ولايت است
آرى علىّ، پسر عمّ و داماد مصطفى
شايسته ولايت و امر وصايت است
زان چشمه زلال كه جوشيد در غدير
اءنهار معرفت همه جا در سرايت است
گفتار او شكوفه باغ فضيلت است
رخسار او طليعه صبح هدايت است
از زهد و جود و فضل و جوانمردى علىّ
در صفحه وجود هزاران حكايت است
اسلام آبرو ز دم ذوالفقار يافت
دين را نشان نصر درخشان ، ولايت است (19)

پاورقی

19-از شاعر محترم آقاى دكتر رسا.