جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

تماس

  • آدرس: اصفهان، خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام
  • تلفن: 4-2207760(0098311)
  • نمابر: 2221281-(0098311)
  • صندوق پستی:اصفهان 1414-81465

 

Ahlolbait Research and Publication Institute_ Neshat Ave_ Next  To Farshadi St_ Isfahan_ Iran

 Tel: (+98311) 2207764

 Fax: (+98311) 2221281

 P.O.Box: 81465-1414

آنتی اسپم
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
کارکتر های موجود در تصویر را وارد کنید.