کتاب شناسی

عنوان نویسنده ناشر    بعد انسانی اجتماعی غدیر علیرضا هزار انتشارات دلیل ما   پیمان آسمانی
نوشته ای که در پیش روی دارید فهرستی است از کتبی که واقعه شورانگیز و سرنوشت ساز غدیر را ثبت کرده و به شرح آن , همت گماشته اند. این فهرست , با تلاش و همت والای برادر فاضل , جناب آقای ابوالحسن علوی تنظیم و برای چاپ , دراختیار مجله گذاشته شده است .