مقالات

غدير دريايى از معارف است. فقه، فرهنگ، كلام، اخلاق و تفسير، همه را دارد؛ ولى دريغ كه گوهرهايش تاكنون استخراج نشده است، هر چند دستان سخاوتمند امواج غدير گاه دانه‏ هاى گرانبهايى را به ساحل‏ نشينانش ارزانى داشته است. در اين نوشتار بر آنيم نگاهى به فقه غدير افكنيم، پيش از ورود به بحث توجه به چند نكته ضرورى مى ‏نمايد: 1- مراد از فقه غدير اعمال مستحب اين روز است. روايات سى و شش عمل را در اين روز مستحب شمرده‏ اند كه ما آنها را به ترتيب حروف الفبا ارائه مى‏ كنيم.
 شكوه غدير در نگاه على(ع) در اين مقاله به پاره هاى از خطبه غديريه كه درباره معرفى روز غدير و بيان عظمت و شكوه آن است، اشارت مى شود.
نکته هایی از آیت الله بهجت رحمه الله درباره عید غدیر و امیر المؤمنین علیه السلام معرفت کم ما نسبت به قدر غدیر و صاحب غدیر، موجب کم بهرگی از برکاتش شده است، وگرنه وضع شخصی و اجتماعی ما مسلمان ها، بلکه ما زمینیان، خیلی متفاوت بود. در حدیث مفصلی از امام رضا علیه السلام که قصر باشکوهی در فردوس اعلی و برنامه های اهل آسمان را در روز عید غدیر توصیف فرموده است، می خوانیم:
آرزوى هر شيعه است كه اى كاش زمان به عقب برمى گشت و در غدير حاضر بود و با مولايش دست بيعت مى داد و به آن حضرت تبريك مى گفت. اى كاش اميرالمؤمنين عليه السلام اكنون زنده بود، و هر ساله در روز غدير به حضورش شرفياب مى شديم و با او تجديد بيعت مى كرديم و بار ديگر به او تهنيت مى گفتيم.
غدیر دریایی از معارف است. فقه، فرهنگ، کلام، اخلاق و تفسیر، همه را دارد; ولی دریغ که گوهرهایش تا کنون استخراج نشده است، هر چند دستان سخاوتمند امواج غدیر گاه دانه های گرانبهایی را به ساحل نشینانش ارزانی داشته است. در این نوشتار بر آنیم نگاهی به فقه غدیر افکنیم.