جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

کتاب شناسی غدیر در تاریخ

عنوان نویسنده ناشر  
اسماعیل احسان پور انتشارات دلیل ما  
محمدرضا حکیمی انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
سید علی میر شریفی انتشارات دلیل ما  
محمد رضا حکیمی انتشارات دلیل ما  
محمدرضا انصاری انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمدرضا حکیمی انتشارات دلیل ما  
عیسی ثاقب بخشایش انتشارات دلیل ما  
محمد رضا حکیمی انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمدرضا انصاری انتشارات دلیل ما  
حافظ شمس الدین محمد ذهبى انتشارات دلیل ما  
مهدی خدامیان آرانی انتشارات دلیل ما  
حمد بن جریر بن یزید طبرى انتشارات دلیل ما  
امیر تقدمی معصومی انتشارات دلیل ما  
امیر قیطاسیان انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمد انصاری انتشارات دلیل ما  
على اکبر مهدی پور انتشارات دلیل ما  
عبدالحسین نیشابوری انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما  
محمد باقر انصاری انتشارات دلیل ما