غدیر در گذر زمان

غدیر در گذر زمان
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
على اکبر مهدی پور
ناشر: 
انتشارات دلیل ما

کتاب حاضر در چهار بخش سامان يافته است : بخش اول به پيشينة رخدادهاي روز 18 ذي الحجه مي پردازد  از آغاز آفرينش تا عصر رسالت يعني سال دهم هجري ، و سپس تا زمان حاضر ، با اشاره اي کوتاه به اعمال عيد غدير . بخش دوم معرفي برخي رويدادهاي تاريخي دهة پس از روز عيد غدير در برخي برهه هاي تاريخ است از جمله : مراسم بيعت ، توطئه ها ، ملاقات زهير با امام حسين (ع) ، مباهله و ...
بخش سوم با نام «ره‌ آورد غدير» شامل پنج گفتار است : حديث ثقلين حساس ترين فراز خطبه غدير ، خطبه امير (ع) در روز عيد غدير ، سيماي غدير در آينة سخنان امام رضا (ع) ، شهادت ثالثه (شهادت به ولايت در عيد ولايت ) ، سيماي غدير در آينة تحرير .  بخش چهارم کتاب «ره آورد  دهة غدير» نام دارد که به بررسي موضوعات :‌ مباهله ، اصحاب کساء ، خاتم بخشي ، مؤاخات ، ميلاد حضرت ابوطالب (ع) ، نزول سوره هل اتي مي پردازد .

منبع: انتشارات دلیل ما