متن خطابه

متن کامل خطبه ارزشمند، توسط بسیاری از عالمان بزرگوار شیعه از قرن دوم هجری تاکنون در کتابها نقل شده است. برخی از این کتب در طول تاریخ از بین رفته و تنها نامی از آنها باقی مانده است. اکنون فقط هفت مورد از منابع روایی که در دسترس ما هست این خطابه سعادت بخش را در بر دارد. این هفت کتاب عبارتند از: روضة الواعظین، ابن فتّال نیشابوری، شهید 508 هـ.ق  احتجاج، شیخ طبرسی، متوفی 520 هـ.ق الیقین؛ التحصین؛ الاقبال؛ هر سه کتاب از سید ابن طاووس، متوفی 664 هـ.ق  العدد القویّه، علی بن یوسف حلّی، متوفی قرن 8 الصراط المستقیم، علی بن یوسف بیاضی، متوفی 877 هـ.ق از این خطبه شریف به سه طریق در کتب فوق روایت شده است: از امام محمدباقر(علیه السلام) زید بن ارقم، حذیفة بن یمان، که هر دو نفر از صحابه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند. (جهت اطلاع بیشتر درباره اسناد و مدارک متن کامل خطبه غدیر به کتاب اسرار غدیر تألیف فاضل ارجمند و محقق گرامی آقای محمد باقر انصاری مراجعه نمائید.)