جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

معاني وصی در کتب لغت

وصی آوا :   وَص ْي ْ نوع لغت :  ع مص
فرهنگ ابجدي/ص987 اسْتَوْصَى- اسْتِيصَاءً [وصي‏] بفلانٍ: وصيّت و سفارش وصيت كننده را پذيرفت. أَوْصَى- إيصَاءً [وصي‏] فلاناً بكذا: با فلانى بر سر چيزى پيمان بست، فلانى را براى كارى دستور داد،- لهُ بِكَذا: چيزى را براى او وصيت كرد تا پس از مردنش بگيرد،- اليهِ: او را وصي خود كرد. تَوَاصَى- تَوَاصِياً [وصي‏] القومُ: آن قوم به يكديگر وصيت كردند. واصَى- مُوَاصَاةً [وصي‏] البلدُ البلدَ: دو شهرستان به يكديگر پيوسته شدند. وَصَّى-
كتاب التحقيق/ج13/ص127
كتاب قاموس/ج8/ص228
معاني كلمه وصي(و ص ي)/لسان العرب وصي: أَوْصى الرجلَ و وَصَّاه: عَهِدَ إِليه؛ قال رؤبة:           وَصَّانيَ العجاجُ فيما وَصَّني‏
مصباح منير/معناي وصي/ج2/ص622 وَصَيْتُ:
كتاب مفردات راغب/صفحه873