جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

کتابخانه

داستانهايى از امام على عليه السلام نام نويسنده : حميد خرمى
چهل داستان و چهل حديث از امير المؤ منين على عليه السلام عبداللّه صالحى
داستانهاى الغدير تجلى امير مؤ منان على عليه السلام سيدرضا باقريان موحد
  شرح صد كلمه قصار از امام على عليه السلام مؤلف : مرحوم آيه الله حاج شيخ عباس قمى
چهل حديث، سيره علوى مؤلف: محمود لطيفى
 عنوان   پدیدآور اصلی 
 عنوان   پدیدآور اصلی