اوصاف و اسامی روز غدیر

در اين مقاله به 70 وصف از روز غدير بنا بر روايات با ذكر منبع مي پردازيم.   1. روز آشکار شدن آنچه در سینه ها پنهان بود و آن کارهایی که از دیده ها نهان. (1) 2. روز فاش شدن توطئه های پشت پرده. (2) 3. روز ادریس پیامبر(3) 4. روز آسایش مؤمنان(4) 5. روز طعام دادن(5) 6. روز افشای رازی که در نهان نگه داشته می شد(6) 7. روز زیاد درود فرستادن بر محمّد و آل محمّد(7)
اسلام علاوه بر اینکه برای برخی از روزها اسم های خاصی مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و ... برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.