دیدگاه های دیگران

خانم اوذ دونوش 28 ساله متولد آنكارا هستند ، وي در 16 سالگي مذهب جعفري را شناخت و به گفته خويش زماني واقعا شيعه شد كه امير المومنين عليه اسلام را شناخت . او توانست خواهران خود را تحت تاثير قرار دهد و آنها را نيز به مذهب شيعه مشرف نمايد . تبيان : لطفا ضمن معرفي خودتان ، سوابق علمي و كاري خود را براي ما بيان نماييد . اوذ دونوش هستم اهل تركيه. اينجا تحصيل مي كنم و دانشجوي فوق ليسانس در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه علامه طباطبايي . متاهلم و تقريبا 7 ساله كه در ايران هستم و فعلا در ايران زندگي مي كنم .