امواج غدیر- برگرفته از آثار

امواج غدیر- برگرفته از آثار
اطلاعات کتاب
نویسنده: 
محمدرضا حکیمی
ناشر: 
انتشارات دليل ما

کتاب حاضر با بیان خلاصة واقعه غدىر به زبان ادبى و پى آمد آثار غدیر در هزاروچهارصد سال ، در پى آشنایى خوانندگان کتاب با آثار وضعى غدیر و خطبه رسول خدا (ص) در قرون گذشته است گویى که هرچند صد سال یک بار موج عظیمى از آثار و برکات غدیر بر مى-خیزد و روح اسلام را جلا مى دهد و باور هاى بسیارى از انسان ها را تحت الشعاع خود قرار مى دهد .

منبع: انتشارات دلیل ما